Tack så mycket för visat intresse, ett bekräftelsemail har skickats till den emailadress som uppgavs i formuläret.
Logo för mobil mockup

Mobilt

Nu är det möjligt att göra trädinventering direkt i din smartphone på plats där träden är. Applikationen är skapad för att användas i mobilen och har stöd för alla typer av smartphones som har en webbläsare.

Standard för trädinventering

Tjänsten för trädinventering bygger på "Standard för trädinventering i urban miljö" för trädinventering i urbana miljöer som tagits fram som ett forskningsprojekt vid SLU. Vid inventering används de kategorier och parametrar som finns beskrivna i manualen.

Strukturerad information

Inventeringen ger en överskådlig bild över samtliga träd i området eller ett träd inom en specifik kategori. För varje träd kan man sen få relevant information eller lägga till ny information direkt i mobilen.

“Appen är ett perfekt verktyg för att samla, uppdatera och se standardiserad information om stadens 26000 träd. Appen används enkelt för att registrera alla händelser i ett stadsträds liv -från plantering till fällning. Verktyget kan användas av alla som arbetar med skötsel, planering och uppföljning.”
Nina Ingvarsson
Landskapsingenjör, Umeå Kommun
Ikon för mobil

Fungerar på alla plattformar

Applikationen är en s k webbapplikation och kan köras via webbläsaren i din dator, läsplatta eller mobil. Designen är responsiv, vilket innebär att applikationen automatiskt anpassar sig till det bästa utseendet för just den plattform du använder för tillfället.

Ikon för databas

Existerande eller ny databas

Applikationen för trädinventering kan användas med en ny databas som fylls med ditt träddata, eller så kan applikationen kopplas till en existerande databas. Vi hjälper er att komma igång.

Ikon för sortering

Anpassningsbar inventering

Varje kund har möjlighet att anpassa vilka parametrar som är viktiga i deras trädinventering, de kan också skapa kategorier för olika inventeringstyper. Exempelvis skadeinventering eller riskträdsinventering som sen enkelt kan nås i applikationen direkt vid inventeringen.

Ikon för AutoCAD, ArcGIS och Kartinformation

Stöd för AutoCAD, MapInfo och ArcGIS

Applikationen är kompatibel med de vanligaste GIS-programmen för läsning, editering och vidare förädling av insamlat data.

Testa trädinventeringsappen

För att få en inblick i hur trädinventeringsappen fungerar kan du skapa ett demokonto.

Kontakt

Har du fler frågor eller vill du ha hjälp att komma igång med systemet - Kontakta oss som jobbar med trädinventeringsappen på info@tradinventering.se,
så hjälper vi dig.

Namn *

Email-adress *

Organisation